10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


อิสลามศึกษา

อิสลามศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebookข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter


จำนวนผู้เข้าชม

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  1 กรกฎาคม ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ...

อ่านต่อ.. »


ท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัย

ท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัย "เดินระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี"ประจำปีการ 2559 ณ โรงเรียนพูลเจริญพิทยาคม 20 มิถุนายน 2559 ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) โครงการ

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร...

อ่านต่อ.. »


โครงการวิถีพุทธ

                            โครงการวิถีพุทธ  "กิจกรรมแว่วเสียงธรรม"              ...

อ่านต่อ.. »


ท่านผู้บริหาร มอบทุนสหกรณ์นักเรียน

ท่านผู้บริหาร มอบทุนสหกรณ์นักเรียน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ...

อ่านต่อ.. »


ท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการแข่งขันทักษะภาษาไทย

ท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา                       เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการแข่งขันทักษะภาษาไทย           ...

อ่านต่อ.. »


ท่านผู้บริหาร คณะครู ประธานกรรมการสถานศึกษา รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี

ท่านผู้บริหาร คณะครู ประธานกรรมการสถานศึกษา รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี เครือข่ายพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2559 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม (วงเวี...

อ่านต่อ.. »


วันไหว้ครู 9 มิถุนายน 2559

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดมงคลนิมิตรมงคลพิทยาคาร ในวันที่ 9 มิถุนายน  25559  เวลา 9.00 น. ถวายภัตตาหารพระ จำนวน 9 รูป พิธีเสร็จสิ้น 10.00 น. เป็นกิจกรรมวันไหว้ครู ของนักเรียน ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ


โทรทัศน์เพื่อการศึกษา